Liên hệ

Mầm Non Bé Ngoan

Địa chỉ: 108 Nguyễn Đình Chiểu, Phường DaKao, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 8 38 275 870

Quý phụ huynh có thể liên hệ với nhà trường thông qua điện thoại hoặc gửi email liên lạc.